|

Bacchus

Masopust u starých Čechů končil „hrou s Bacchusem“, při níž „pán ožralců“ Bacchus byl s komickou vážností souzen
před soudem a ježto se natropil mnoha nešlechetností, byl také odsouzen a někde vhozen do kašny. 
Karel Pejml – Český lid

Podobné příspěvky