Advent

   Adventní věnec se zpravidla vyrábí z nejrůznějších přírodních      materiálů.
   Jehličnany  symbolizují nesmrtelnost a trnovou korunu.
   Cesmína  symbolizuje sílu a uzdravení.
   Vavřín   symbolizuje  vítězství a osvobození.
   Ani ozdoby nejsou na věnci položené jen tak,  i ony mají svůj    význam.
Šišky představují nový život a vzkříšení.


Svíčky
1.  – Zapaluje se první adventní – železnou – neděli. Svíčka se jmenuje Naděje.

2.  – Zapaluje se druhou adventní – bronzovou – neděli. Svíčka se jmenuje Mír.
3.  – Zapaluje se třetí adventní – stříbrnou – neděli. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžová.
4.  – Zapaluje se čtvrtou adventní – zlatou – neděli. Svíčka se jmenuje Láska.
Někde dávají svíček pět.
5.  – Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená Kristu.

Kruhový tvar věnce představuje věčnost Boha, nesmrtelnost duše a životní koloběh. Kruh je také přirovnáván ke slunci.
Barva  na věnci by měla převládat fialová, a to z důvodu přirovnání ke kněžskému rouchu. Tato barva se v minulosti v zimě špatně sháněla a tak byla postupem času nahrazena červenou.