Pomocí ořechů se hádala budoucnost.
Do rozpůlených ořechových skořápek se přilepila voskem malá svíčka a zapálila se. Pak majitel lodičku položil na hladinu vody. Když vysloví majitel otázku a jeho svíčka pohasne, je neupřímný sám k sobě i k ostatním. Lodičky se nemají schovávat do příštích Vánoc, ale o posledním vánočním svátku se mají zničit. Tím se umocní kladné stránky věštby a oslabí negace. 
Říkalo se, že kdo najde v prvním rozlousknutém ořechu černé jádro, toho čeká nemoc nebo alespoň mrzutost.
A co mohly lodičky prozradit?
♦   Pokud se všechny lodičky seskupily do kruhu, znamenalo to bezproblémové soužití v rodině, úctu a toleranci.
♦   Ocitla-li se jedna lodička uprostřed ostatních, tak její majitel potřebuje ochranu a pomoc.
♦   Když jedna lodička zůstane mimo kruh ostatních, znamená to, že její majitel opustí v příštím roce rodinu.
♦   Zůstane-li lodička stát u břehu, nečekají majitele žádné změny.
♦   Ihned potopená lodička signalizuje, že snaha zlepšit majitelovu situaci bude marná.
♦   Lodička se potopí po chvíli – snažení se i přes dobrý začátek mine účinkem.
♦  Plují-li bok po boku dvě lodičky, znamená to přátelství a lásku. Čím dříve se boky lodiček dotknou, tím spíš najdou majitelé k sobě cestu, a plují-li vedle sebe dlouho, bude to velmi pevný vztah. Čí lodička pluje první, ten bude ve vztahu dominantní, jsou-li vedle sebe, značí to harmonické partnerství.
♦   Lodička dopluje sama ke druhému břehu, bez cizí pomoci získáte, po čem toužíte.
♦   Lodička se točí na místě nebo v malém kruhu, symbolizuje nerozhodnost, přešlapování na místě.
♦   Lodička potopí jiné, majitel je schopen uskutečnit své plány bez ohledu na jiné. U manželů, milenců to znamená hádky, rozchod, vážnou krizi ve vztahu. Jsou-li to sourozenci, útočník se cítí být odstrčený a zanedbávaný, žárlí na sourozence.
♦   Lodička se drží delší dobu u břehu a pak vypluje a dostane se ke druhému břehu, jde o váhavého majitele, který po počátečním zmatku najde  správné rozhodnutí.
♦   Lodička nabere trochu vody, ale dopluje k protějšímu břehu, svůj cíl splníte, ale tak tak.
♦   Lodička se každou chvíli přimkne k jiné lodičce, jde o majitele, který bude hledat sám sebe, ujasňovat si své plány…
♦   Lodička zůstane v přístavu, nepotopí se, ale pohasne, záležitost, na kterou se ptáte, je vám ve skutečnosti lhostejná.
♦   Lodička, dopluje k protilehlému kraji se zhasnutou svíčkou, za dosažení cíle zaplatíte příliš velkou cenu.
♦   Jedna lodička se připojí ke druhé a té zhasne svíčka, první svým chováním způsobí ztrátu lásky milovaného člověka.
♦  Čeká-li žena dítě, může se dovědět od ořechových skořápek (Na hladinu se pustí jedna větší lodička – matka a druhá menší – nenarozené dítě.).
♦  Menší lodička pluje po pravé straně té větší, bude to chlapeček, po levé – holčička. Obě lodičky společně dorazí ke druhému břehu, vznikne pevné a krásné citové pouto mezi matkou a dítětem.
♦  Do dvanácti skořápek se nasypalo trochu soli, podle zvlhnutí nebo vysušení soli se předpovídalo počasí na jednotlivé měsíce.