Štědrý den

Na  Štědrý  den před večeří se dávala za okno miska s vodou.  Zmrzla-li  do  rána   a roztrhl-li  mráz misku, věřilo se, že se toho roku ztratí voda ve studni. Rovněž bylo důležité sledovat  počasí  i  v  následujících  dnech.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců. Líba Novotná – Jizerské hory

Podobné příspěvky