Hromnice

Čtyřicátého dne po Božím hodu vánočním – 2. února – slaví
křesťané svátek obětování Páně. Toho dne se v kostele
před mší světí svíce  hromničky. Křesťané je rozsvěcovali
při bouřích, prosíce Boha za odvrácení hrozící pohromy.
V den Hromnic se nesmělo nic šít, ani nic přišívat, protože
jehla předem přitahovala božího posla -blesk. V starých
českých domácnostech se v ten den nesměly vést
 nevážné
řeči a také klení bylo zapovězeno.

Podobné příspěvky