Svátek sv. Jiří

Podle lidové víry otvírá se země na den svatého Jiří.
Až do toho dne se neměla pít voda ze studní, protože je jedovatá.  Z probouzející se země vylézají hadi a štíři, kteří dosud nebyli jedovatí.
Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiřího byl čarovný: Jetelinka o čtyřech listech – láska, pěti – děti, šesti – štěstí …

Podobné příspěvky