Florlingvoj – Květomluva

Mohlo se stát, že jsem někde vynechala písmenko, jinde zas nějaké nepatřičné přidala, není v tom úmysl. Věřím, že Pavel Nechvíle přistupoval k překladu zodpovědně.
Floroj kaj tutaj kreskaĵoj apartenis depratempe al ŝatataj objektoj de ĉiutaga vivo. Niaj antaŭuloj ilian belecon, bonodoron kaj  karakterizan formon admiris, ĝojsopiris pro ili, predikis al ili resaniĝajn influojn eĉ magian potencon.
Iuj eĉ iĝis simboloj de certaj ecoj. Dum longa vico da jaroj ekestis en fantazio de la popolo skalo de sencoj de la floroj. Per donacado de certa floro  knabinoj kaj knaboj esprimadis siajn sentojn kaj la plej intimajn sopirojn.
Kompilita laŭdiversaj antikvaj „Florlingvoj“ pere de J. Klempera kaj M. Hucko.
[nggallery id=20]

Akátový květ – robinia floro – Kiam mi denove vidos vin?
Akátová větvička – robinia branĉeto – Volonte mi ĉirkaŭbrakumus vin.
Astra – astero – Ni  devas disiri.
Blatouch – kalto – Vi plaĉas al mi.
Bodlák – karduo – Se vi faros maljuston al mi, satisfakciu tion.
Borůvka – mirtelo  – Vi  estas por mi ĉio.
Břečťan  – hedero – Nia amo ne forpasos.
Čekanka – verbasko – Kial vi kaŝas por mi?
Dubová ratolest  – kverka ŝoso – Pri via amo mi ne petos.
Fiala letní  – levkojo  – Viaj lipoj estas belegaj.
Fialka – violo – Mi sopiras vin.
Fuchsie  – fuksio – Mi ne helpos al vi esprit vian amon.
Heřmánek  – kamomilo – Jam neniam ni ekvidos nin.
Hledík – antirino  – Mi venĝos al vi pro via perfido.
Hluchavka – lamio – Mi ne volas jam aŭskulti vin.
Hortenzie – hidrangeo – Lomete vi forgesis.
Hořec  –  genciáno – Mia amo al vi estas ĉagreno.
Hrách – medulpizo  – Vi estas tre variema amanto.
Hyacint – hiacinto – Mia koro estas nur via.
Chrpa – centaŭreo  – Plezure mi rigardas en viajn okulojn.
Jabloňový květ  – pomfloro – Mi ne komprenas parolon de viaj okuloj.
Jahoda – frago – Kiu serĉas, tiu trovos.
Jalovec – junipero  – Se vi atendos min, certe mi venos.
Jasmín – asmeno – Feliĉa estas tiu, kiu ne ekkonis vian amon.
Jilmový list  – ulma folio – Ĉu mi povas plu atendi?
Jiřina – georgino – Donacu al mi vian amon.
Jitrocel – plantago – Vane vi rigardas min.
Jmelí – visko  – Mi ŝatus feliĉigi vin.
Kaktus  – kakto, kaktuso  – Nia feliĉo estis mallonga.
Kalina – opolo – Kial vi estas kiel glacio?
Kamélie bílá – kamero blanka – Neniam mi rezignos je vi.
Kapradí – filiko – Mi amas vin ekde la unua momento.
Karafiát vonící – dianto bonodora – Vi estas knabino belega kaj spritplena.
Karafiát nevonící – dianto senodora – Via karaktero ne estas tute bona.
Karafiát červený – dianto ruĝa – Mi hezitas kiam vi estas rifuzema.
Karafiát planý – dianto sovaĝa – Mi dediĉos al vi amikecon, amon ne.
Kaštanový květ – kaŝtana floro – Mi ŝatus esti kun vi.
Kaštanový list – kaŝtana folio – Mi eraris rilate al vi.
Kmín – karvio – Nian amon ni devas teni sekreta.
Kohoutek luční – kukolfloro – Ĉu ni konstante interkoleriĝos.
Koniklec – anemono, pulsatilo – Ni devas ĉesi amon.
Konvalinka – konvalo – Mi amas vin ekde la unua momento.
Kopr – aneto – Mi protektos vin.
Kopretina – lekanto – Via parado kaj fanfaroneco ne ornamas vin.
Kopřiva – brulfolio, urtiko – Viaj kapricoj estas neelteneblaj.
Koriandr – koriandro  – Vi estas koketulino.
Kosatec – irido – Nur vi povas redoni trankvilon al mia animo.
Koukol – agrostemo – Vi pekis, mi ne povas ardoni vin.
Kozí brada – tragopogo – Mi ne povas kredi al vi.
Kozlík lékařský – valeriano kuraca – Kiel vi decidiĝis?
Kukuřice – maizo – Kiu multon postulas, malmulton atingos.
Lebeda – atriplo  – Mi alportas bonan anoncon.
Leknín – nimfeo, akvolilio – Ĉu vi rememoras?
Kukuřice –maizo – Kiu multon postulas, malmulton atingos.
Lebeda – atriplo – Mi alportas bonan anoncon.
Leknín – nimfeo, akvolilio – Ĉu vi rememoras?
Len – lino – Ĉu vi ŝatas hejmmastrumado?
Levandule – lavandulo – Mi ne komprenas viajn vortojn.
Lilek – solano – Ni povas randevui nur vespere.
Lilie – lilio – Mi admiras modestecon kaj purecon.
Lipový květ – tilia floro – Ĉu vi komprenas min?
Lipová větévka – tilia branĉeto – Ĉu mi devas rezigni pri ĉiu opero.
Lískový květ – avela floro – Mi karesas sinceran ameton al vi.
Lískový ořech – avelo  –  Mi petas ankoraŭ unu kison.
Lopuch – lapo, arkteo – Nia amo estas eterna.
Lýkovec – dafno – Vi min kokras!
Maceška – violo trikolora – Kial vi tiel longtempe turmentas min?
Mák vlčí – papavo sovaĝa – Ni ne senvualiĝu!
Mák  – papavo (opia)  –  Vi estas malviglema amanto.
Malina – frambo  – Kial vi nian amon kaŝas antaŭ ĉies okuloj?
Malinový květ – frambofloro  –  Vi akiris mian honoron.
Mandle – amando, migdalo – Volonte edziniĝus.
Majoránka – majorko  –  Ĉu vere vi ne scias pri amo?
Mařinka vonná – galio odora  – Plu ne serĉesploru!
Máta peprná – pipromento – Ne permesu trompigi vin.
Mateřídouška – timiano – Mi trompis sin rilate al vi.
Meduňka – meliso – Mi pensas pri vi dum ĉiu mia paŝo.
Meruňkový květ – abrikota floro – Aŭskultu voĉon de mia amo.
Meruňková větvička – abrikota branĉeto – Mi adorkliniĝas al vi karulo.
Měsíček – orfloro kuraca – Vi devas esti la mia.
Metlice  – airo, deskampsio – Airo, deskampsio
Mochyně  –  fizalido – Forlasu min.
Moruše  – moruso – Ĉu vi obeos viajn vortojn?
Mučenka – pasifloro  – Mi kredas al vi.
Muškátový květ – muskatarba floro – Mi sonĝis pri via ĉirkaŭbrakumo.
Myrta  –  mirto – Venko de nia amo estos geedziĝo.
Narcis bílý  –  narciso blanka – Vi eminentas pro fiereco.
Narcis žlutý – narciso flava – Kial vi volas detrui nian amon.
Netřesk – sempervivo  – Mi esteras je nia estonta feliĉo.
Ocún – kolĉiko – Ĉio, eĉ via beleco finiĝos.
Okurkový květ  – kukumfloro – Ve al la rivalo!
Oleandr – oleandro  – Kiu ne amus vin?
Olivový květ – olivarba floro – Vi estas bonkora.
Olivová větévka  – olivarba branĉeto – Ni interpaciĝos.
Olšová větévka  – alna branĉeto  – Ekparolu kaj  nekoleriĝu jam.
Olšový list – alna folio – Kiam vi elaŭdos miajn petojn.
Orlíček  – akvilegio – Mi amas vian junaĝon kaj kuraĝon.
Osika  – poplo trema,tremolo – Mi volus edziniĝi.
Ostružina – rubusujo – La amo ne konas elturniĝojn.
Palmový list – palmfolio – Ni vivu paceme.
Pampeliška – leontodo   – Vi estas ankoraŭ malracia. (naiva).
Pantoflíček – kalceolo – Aŭskultu min!
Pýchavka  – likoperdo  – Mi rifuzas vin, vi estas amdonantino.
Palmový list  –  palmfolio  – Ni vivu paceme.
Pampeliška – leontodo – Vi estas ankoraŭ malracia. (naiva).
Pantoflíček  – kalceolo – Aŭskultu min!
Pýchavka – likoperdo – Mi rifuzas vin, vi estas amdonantino.
Pelyněk –  artemizo, absinto – La sorto diras disiĝi.
Petrklíč  – primolo – Diru, kiu regas vian koron.
Pivoňka – peonio – Belega tempo de nia amo estas for.
Plamének – klematis – Vi estas mia busola opero.
Podběl  –  tusilago  –  Hodiaŭ vi ankoraŭ atendu min, sed jam lastfoje.
Podléška – hepatiko – Vi estas la unua amo mia.
Pohanka – fagopiro – Vi injuris min, mi estas pepita estulo por siam.
Pomněnka  –  neforgesumino – Tenu nian amon en via metro.
Protěž  –  edelvejso – Nia amo neniam pereos.
Pryskyřník  –  ranunkolo  –  Kial vi ŝatas oftan ŝanĝon?
Pryšec – eŭforbio – Danĝero por nia amo estas jam proksime.
Přeslička – ekvizeto – Kial vi estas tiel tedema amanto?
Pupalka – noktolumo, rulfloro – Vi estas tro scivolema kaj tio ne decas al vi.
Puškvorec  – akoro – Vin ĉiu plezure revidas.
Pýřavka  – kviko, misherbo  – Aŭdu miajn petojn.
Rajské jablíčko – tomato – Vi ĉarmigas multajn.
Rákos – kano – Mi krňas, ke vi persistos.
Réva vinná  – vito vinodova – Mi konas vian bonkorecon.
Rezeda – rezedo – Sincera menso kaj bona koro plej valoras.
Routa – ruto – Nenio kapabla disis nin.
Rozmarýna – rosmarino – Mi volas esti tute via.
Rulík zlomocný – atropo beladona – Belega vi estas, sed perfidema.
Růže rudá – rozo – Mi amas (pegas) vin (varme).
Růže jasně červená  – rozo hele ruĝa – Estu ĉiam feliĉa.
Růže žlutá – rozo flava – Mi ĵaluzas je vi.
Růže bílá – rozo blanka – Mi vivas senĝoje ekde via rifuzo.
Růže plná  – rozo sovaĝa  – Via beleco ne bezonas pluajn ornamojn.
Růže planá – hundrozo  – La beleco estas kaŝita en via modesteco.
Růže polní  –  rozo kampa – Vi venkis mian koron.
Růže stolistá – rozo centfolia  – Vi estas reĝino de mia koro.
Růžový list – rozfolio – Jes!
Růžová větévka – rozbranĉeto – Ne!
Růžové poupě – rozburĝono – Ni devas kredi je feliĉo.
Růžová snítka – rozfrondeto – Via beleco retenas min.
Růže jakákoliv  – rozo (ĉia ajn) – Mi estimas kaj honoras vin.
Rybízová větvička – riba brančeto – Mi alportus por vi la bluaĵon el la ĉielo.
Řebříček – aĥileo  –  Vi enuas min.
Řepík – agrimonio – La estonteco montros ĉion.
Řepka – rapeto, kolzo  – Ĉu vi envias al mi?
Řeřicha – tropeolo – Vi mem decidu pri nia amo.
Řešeták – ramno  – Mia kordoloro estas por vi indiferenta.
Sasanka – anemono – Mi dezirus denove renkontiĝi.
Seno – fojno – Tenu fidelecon.
Skořičník – cinamujo – Ŝajnas, ke ni konas nin.
Sléz  –  malvo, alteo  – Per beleco vi superas, sed via koro estas glacia.
Slunečnice – helianto, sunfloro – Ĉu mi vian fierecon ne venkos?
Slzičky  – larmofloro – Ploru larmojn de amo.
Smetánka – leontodo – Ĉu ni ekvidos nin denove?
Smrková větvička – picea branĉeto – Mian bonfidon vi devas meriti.
Sněženka – galanto – Mi scias, ke viaj okuloj ne mensogas.
Sosnová větvička – pina branĉeto – Mi bedaŭras mian amon.
Smetánka  – leontodo – Ĉu ni ekvidos nin denove?
Smrková větvička  – picea branĉeto – Mian bonfidon vi devas meriti.
Sněženka – galanto  – Mi scias, ke viaj okuloj ne mensogas.
Sosnová větvička – pina branĉeto – Mi bedaŭras mian amon.
Starček – enecio – Rememoru, kvankam vi koleriĝas kontraŭ mi.
Stračka polní – delfinio, centruanto – Mi ne kredas je via fideleco.
Střemcha – paduso – Ĉu mi povas viziti vin denove?
Svída  – svido, kornelo – Vi estas malbonkora rilate al mi.
Svlačec  – volvulo – Vi estas senkulpa.
Svlačec bílý – konvolvulo blanka – Ni restu por ĉiam amikoj.
Svlačec modrý – konvolvulo blua – En viaj okuloj estas senkulpeco.
Stéblo obilí – grentrunketo – Vi ne interrilatas.
Stéblo travní – herba kulmo – Mi atendas vian respondon.
Šafrán – krokuso – Vi estas tro dependa.
Šalvěj – salvio – Kial vi primokas mian amon.
Šeřík – sfingo – Ĉu vi amas min vere?
Šťavel – okzaltrifolio – Forgesu min, jam ni ne renkontiĝos.
Šťovík – rumekso – Ne lasu vin evitigi pro la unua malfeliĉo
Švestková větévka – prubranĉeto – Mi preferas vin.
Tabákový květ – tabakfloro – Nur vi kapalas prigajigi min.
Třezalka – hiperiko – Vi estas ruzeta flatulo.
Tulipán – tulipo – Vi estas belega, sed anime malplena.
Tykev – kukurbo  – Mi volas iri kun vi ĝis la fino de la mondo.
Tis – taksuso – Por vi mi volas vivi kaj morti.
Topolová větévka – popla branĉeto – Malfermu por mi vian koron.
Trn – dorno – Kiu amo estas sen obstakloj kaj malĝojo?
Trnky – prunelujo – Mi ne komprenas vian koleron.
Třešňový květ – ĉerizbranĉeto – Kiam vi amos min?
Vavřín – laŭro – Nia amo estis sana (bona) kaj ĝi venkis.
Večernice – hesperido – Mi dezirus dormi sur viaj mamoj.
Vikev – vicio – Ĉiujn dubojn forpuŝu.
Vinný list – vinfolio – Venu prokrmen kaj restu fidela al mi.
Vinný hrozen – vingrapolo – Mi petas, nur unu kison.
Violka vonná – violo odora (heĝa) – Via modesteco ornamas vin.
Violka bílá – violo ovofolia – Sekreta amo estas la plej dolĉa.
Violka modrá – violo odora – Niaj koroj neniam adiaŭos.
Violka žlutá – violo flava – Ni geedziĝu pli frue, ol la juneco fuĝos.
Višňová větévka – griota branĉeto – Mi konas viajn pensojn.
Vojtěška – luzerno – Nur multon ne postulu.
Voskovka – cerinto – Nur kun vi mi kapablos esti feliĉa.
Vraní oko – pariso – Nur unufoje mi povas ami.
Vratič – tanaceto – La amo ofte entuziasmigos eĉ raciajn homojn.
Vrba potoční – saliko vimena – Restis por mi nur rememoroj.
Vrba smuteční – plorsaliko – Mi jam mian feliĉon entombigis.
Vřes – eriko – Ĉiam, kiam mi restos sola, mi rememoras vin.
Vstavač – orĥido – Per egoismo (mermo) vi ne profitos.
Zeměžluč – centurio, eritro – Mi ne kapalas adiaŭigi min de vi.
Zimolez – lonicero – Ju pli longe mi konas vin, des pli multe mi amas vin.
Zvonek  – klošeto – Mi ploras pro malapero de nia amo.
Žalud – kverka glano – Ni estas perditaj por ni reciproke.
Žluťucha – taliktro – Vi estas ege senpacienca amanto.
Traduko de Pavel Nechvíle

Podobné příspěvky