|

Poděkování

Ráda bych poděkovala manželům Hradilovým – majitelům penzionu ESPERO –
i zúčastněným esperantistům, že holčičkám (Magdalence a Bětušce) pomohli zvládnout jejich první delší pobyt bez rodičů. petrklic

Podobné příspěvky