| |

Proč medvědi nemají ocas

vyprav15Byla zima. Řeku pokryl led. Liška měla veliký hlad. Chtěla si nachytat několik ryb. Udělala do ledu díru, lehla si vedle ní, a jak se ryby přiblížily k otvoru, rychle je vytahovala. Některé snědla hned, pár si jich odnášela na později. Cestou potkala medvěda. „Moje milá přítelkyně, kdes nachytala takové krásné ryby?” zeptal se medvěd.
„Ale bratránku, pojď a já ti ukážu, jak si je nachytat” slíbila liška.
Vrátila se s medvědem k otvoru v ledu. „Strč svůj pěkný chlupatý kadeřavý ocas do vody, ryby připlavou a navěsí se na něj. Pak ocas rychle vytáhni.” Medvěd se posadil, důvěřivě dal ocas do otvoru v ledu. Liška se lstivě usmívala jeho hlouposti. Když byla přesvědčená, že medvědovi ocas k ledu přimrzl, řekla: „Teď vší silou vytáhni ocas, visí tam krásné ryby!” A rychle odeběhla. Hladový medvěd poslechl. A běda! Ocas se utrhl a zůstal v ledu. Prý tam je dodnes.

Jan Jacobs, Antwerpen, Belgie

Podobné příspěvky