| |

Královská odměna

vyprav10
Bylo to v Anglii na břehu řeky Temže, mladý námořník přivazoval svou loď ke kůlu na břehu řeky, když zaslechl: „Pomoc, pomoc! Velká odměna tomu, kdo mě zachrání!”
Námořník skočil do vody, aby nešťastníka zachránil, ale také, aby získal odměnu. Každá koruna je dobrá. Plaval, všude hledal, nikde nikoho neviděl. Když volajícího spatřil, byl velmi překvapený. Bez rozmýšlení ho vytáhl z vody, dopravil na břeh, a pak odnesl do královského paláce, aby získal slibovanou odměnu.
V paláci vyprávěl námořník, jak to všechno bylo. Král se tomu zasmál a vyplatil námořníkovi – za záchranu papouška – bohatou odměnu.

Podobné příspěvky