S vánočními svátky jest nevyhnutelně spojena koleda. Dříve chodívali koledou kněží, učitelé se svými žáky. Dnes koledují jen děti Koleduje se od sv. Štěpána až do Tří králů a děti zpívají staré krásné koledy.

Poslední svátkem vánočním, svatého Štěpána, mučedníka, svátky vánoční končí, slavnostní nálada vánoční trvá i v dal-ších všedních dnech, o což hlavní zásluhu mají děti. Proto tedy svátky končí až teprve svátkem sv. Tří králů, kdy naposledy ještě zazáří vánoční stromeček.

(Karel Pejml   Český lid)

Podobné příspěvky