Popeleční středa

V masopustní úterý o půlnoci končí muzika, tanec a nastává vážná doba pokání. Kdyby někdo o masopustním úterý tancoval přes půlnoc, zjevil by se mu čert v zeleném kabátě a strašil by takového neznaboha.
Středa následující hned po masopustním úterky se nazývá Popeleční, protože se toho dne světí popel z ratolestí, které byly posvěceny minulého roku v Květnou neděli. Tímto popelem činí kněz věřícím kříž na čele říkaje známá slova: Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Počíná čtyřiceti denní půst (neděle se nezapočítávají), který končí
v sobotu večer před Božím hodem velikonočním.
Tradovalo se, že kdo se na Popeleční středu napije svěcené vody, bude po celý rok bezpečen před obtížnými komáry.
Z toho důvodu také mužští pívali na Popeleční středu kořalku, aby se zajistili na celé léto před obtížnými komáry a mouchami.

Podobné příspěvky