Podzim 2011

Pršelo, ne moc, ale pršelo…. Bylo krátce po jedné hodině odpoledne, ve středu 12. 10. 2011.  Sešli jsme se před penzionem. Hradilovi, esperantisté, zástupce regionálního tisku, starosta Žďáru, místostarosta Mnichova Hradiště. Pár vřelých slov, stržení esperantské vlajky z plastiky vytvořené panem Zdeňkem Myslivcem a  MUDr. Josef Hradil má na penzionu ESPERO pamětní desku. Roky utíkají, my nezapomínáme…

TROCHU NEOBVYKLÉ PODĚKOVÁNÍ. Galeriii jsem doplnila. Místostarosta Mnichova Hradiště pan Jiří Bína spěchal do Skokov na slavnostní odhalení desky, přehnal to s rychlostí na silnici a chytili ho policajti. Nevím, jak velká byla pokuta, ale vím, že byla. Oficiality začaly o pár minut později než bylo na pozvánce. Nenápadný muž vystoupil z auta, nenápadně postál stranou od hloučku zúčastněných a nenápadně zmizel. Díky za přízeň, pane Bíno, na příštím setkání ve Skokovech vás osobně zvu na pohár.

Skokovy (jfi) V atriu penzionu Espero ve Skokovech u Žďáru má čerstvě pamětní desku již nežijící Josef Hradil, známý v Pojizeří jako obětavý lékař a v Česku i po světě jako nadšený esperantista. K jejímu slavnostnímu odhalení došlo ve středu krátce po poledni a MBnoviny u toho nechyběly.
O vlastní odhalení pamětní desky se postarali Hradilův syn a vnuk, oba se shodným jménem, jako otec a děda, čili Josef Hradil. 
Výrobu a instalaci Hradilovy pamětní desky iniciovali jeho přátelé z esperantských kruhů. Proto také hlavní slovo při středečním slavnostním aktu měla Jindřiška Drahotová z mladoboleslavského esperantského kroužku. Přítomen byl také Petr Chrdle z Českého esperantského svazu, tvůrce pamětní desky Zdeněk Myslivec z Bozkova, starosta obce Žďár Josef Housa a místostarosta města Mnichovo Hradiště Jiří Bína a samozřejmě rodinní příslušníci i přátelé.
Penzion Espero ve Skokovech bude nadále místem navštěvovaným turisty či náhodnými poutníky, co tu pořádají srazy vyznavačů esperanta, jazyka neznajícího státní ani národnostní hranice. „Dvakrát ročně mimo hlavní turistickou sezónu, to znamená v dubnu a říjnu, se tady setkávají esperantisté z celého světa a radostně zjišťují, že si rozumí,“ prohlásila Jindřiška Drahotová. Od 12. října letošního roku vítá všechny návštěvníky penzionu Espero při vstupu ze zahrady do kamene vytesaný typický milý úsměv člověka, jenž se přátelil s lidmi z celého světa.  Na pamětní desce je také stručný a výstižný text: „ Zde žil, léčil a učil esperanto obětavý člověk MUDr. Josef Hradil,
22. 11. 1924 – 28. 10. 2008.“

Podobné příspěvky